Europejski Fundusz Rolny

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą konstrukcji dachu oraz zmianą przeznaczenia na pokoje gościnne mająca na celu rozwój działalności oraz wzrost zatrudnienia o 1 pełny etat dzięki utworzeniu nowych miejsc noclegowych na obszarze Krainy Św. Anny współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: udostępnienie 3 apartamentów na wynajem, każdy składający się z części dziennej z aneksem kuchennym, łazienki oraz antresoli stanowiącej część sypialną.